top of page

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς, συνεπώς η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σας είναι σημαντικά για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, θα σάς ζητούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την κατωτέρω σύνοψη. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή και υπευθυνότητα.

Η ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο να σάς ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Στην Σχολή μας Αlexopouloudance.gr, συλλέγουμε από αυτόν που επικοινωνεί ή υποβάλλει αίτημα ή αίτηση εγγραφής τηλεφωνικά, μέσω e-mail, με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά, απλά προσωπικά δεδομένα, ενδεικτικά όπως

  1. Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, μητρώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου) και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων και των δράσεων μας,  την ενημέρωση των μαθητών, γονέων, κηδεμόνων, σχετικά με τα  μαθήματα,  αλλαγές ωραρίου, ακύρωση μαθημάτων και διάφορα άλλα.

  2. Στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών. Δηλώνουμε ρητά ότι δεν διαβιβάζουμε, εκχωρούμε, πωλούμε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο.

  3. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και  ηλεκτρονικά και να καταχωρούνται στο σύστημα της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποθηκεύονται δε για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχτηκαν.

  4. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες αρχές, φορείς και υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σας.

  5. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδεικτικά: δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που διαθέτει, τηρεί και επεξεργάζεται η Σχολή δικαίωμα επικαιροποίησης και διόρθωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.


Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.


Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στο δικτυακό τόπο.

 

Τα «Cookies» που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον δικτυακό τόπο, με στόχο την ομαλή λειτουργία και τη μέγιστη εξυπηρέτηση του χρήστη είναι:


Α) Τα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Β)  
Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.


Γ) Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

 


Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Λάβετε υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

LOGO alexopoulou P-01.png
bottom of page